کدامیک از تمهیدات مورد اشاره بیشترین تاثیر را در پیشگیری و کنترل بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان دارد؟