منو اصلی

انتصابات

انتصاب جناب آقای مهندس ابوالحسن رشادت به عنوان رئیس گروه فناوری و کنترل کیفیت خوراک دام و طیور
انتصاب جناب آقای مهندس صمد عیسی زاده به عنوان سرپرست گروه طراحی و توسعه الگوهای ساختمان و تاسیسات دام و طیور
انتصاب جناب آقای مهندس سیدمسعود موسوی به عنوان رئیس گروه امور طیور بومی و سایر ماکیان
انتصاب جناب آقای مهندس الوندکوهی به عنوان سرپرست گروه امور زنبورعسل
انتصاب جناب آقای مهندس زبده به عنوان رئیس گروه امور مرغ گوشتی
انتصاب جناب آقای مهندس سیدمسعود موسوی به عنوان سرپرست گروه امور طیور بومی و سایر ماکیان
انتصاب جناب آقای مهندس بابک سجادی به عنوان رئیس گروه برنامه و بودجه
انتصاب جناب آقای مهندس کوروش اغنیاء نژاد مهرجردی به عنوان رئیس گروه صدور پروانه و دبیر ستاد هماهنگی صدور پروانه ها
انتصاب جناب آقای مهندس امید امینی به عنوان معاون دفتر امور طیور و زنبورعسل
انتصاب جناب آقای مهندس بهروز محمدنظری به عنوان رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد گاو
انتصاب جناب آقای مهندس هادی برازنده به عنوان مشاور برنامه ریزی
انتصاب جناب آقای مهندس امیر طاهری یگانه به عنوان رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
انتصاب جناب آقای مهندس میرکاظم پیشنماززاده به عنوان رئیس گروه طراحی و توسعه الگوهای ساختمان و تاسیسات دام و طیور
انتصاب جناب آقای مهندس عیسی میرزائی به عنوان سرپرست گروه پرورش زنبورعسل
انتصاب جناب آقای مهندس سیدمحمد میربزرگی به عنوان مشاور در امور استانها
انتصاب جناب آقای مهندس حسین علی نصیری به عنوان رئیس گروه امور طیور بومی
انتصاب جناب آقای مهندس تورج صارمی به عنوان مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام
انتصاب جناب آقای مهندس علی اصغر داداش پور به عنوان رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور
انتصاب جناب آقای مهندس سیدمحمدرضا احمدی طباطبائی به عنوان رئیس گروه پشتیبانی و امور عمومی
انتصاب جناب آقای مهندس وحید ایقانی به عنوان رئیس گروه تغذیه طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم
1 2 3

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.