منو اصلی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

مركز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي:

ü      طراحي و ايجاد شبكه مناسب براي تبادل اطلاعات اصلاح نژادي در سطح كشور جهت هر يك از گونه ها و نژادهاي دام از مركز تا سطح مزرعه و متناسب با نوع صفات و اهداف مورد نظر.

ü      انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور به دست آوردن شناخت جامع از وضع موجود ژنتيكي دام و تعيين نيازها و اولويت هاي اصلاح نژادي دام و بهبود توليدات دامي.

ü      تهيه و تنظيم و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي در چارچوب سياستهاي كلان دامپروري كشور.

ü      تهيه و تدوين برنامه ملي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و هدايت و نظارت لازم به منظور تهيه برنامه هاي منطقه اي و استاني.

ü      تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به فعاليتهاي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و نظارت بر اجراي آن.

ü      نيازسنجي و برآورد نياز كشور به مواد اوليه، لوازم و تجهيزات مربوط به اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و انجام حمايت و پيگيريهاي لازم در راستاي تامين و تدارك آنها از طريق مراجع ذيربط.

ü      نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي اصلاح نژاد دام در سطح كشور.

ü      نظارت بر اجراي اثربخشي فعاليتهاي مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اصلاح سياستها و برنامه هاي مربوط.

ü      بررسي، هدايت و نظارت بر اجراي طرحهاي الگويي پرورش و اصلاح نژاد دام در مناطق مختلف كشور به منظور اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و ترويج نتايج حاصله.

ü      بررسي و تعيين نيازهاي تحقيقاتي، آموزشي، ترويجي و تدوين استانداردهاي مربوطه در زمينه پرورش، اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات و اعلام آن به واحد ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه.

ü      بسترسازي به منظور سرمايه گذاري و استفاده از تسهيلات بانكي و اعتباري درخصوص تجهيز و توسعه امكانات و فعاليتهاي مربوط به اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي كشور.

ü      هدايت واحدهاي اجرائي جهت ترويج روشهاي جديد اصلاح نژاد در چارچوب برنامه هاي معاونت ذيربط.

ü      تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي ملي براي حفاظت از تنوع ژنتيكي دامهاي بومي و تشكيل بانك ژن.

ü      تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به صادرات و واردات مواد ژني (اسپرم، جنين، دام زنده و ...) گونه هاي مختلف دامي در كشور و نظارت بر اجراي آنها.

ü      ارتباط با مجامع علمي و فني مرتبط در داخل و خارج از كشور به منظور انتقال آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و كاربرد آن در طرحهاي پرورش، اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي.

ü      تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به تشكيل انجمن هاي نژادي و تشكلهاي تخصصي مرتبط به عنوان بازوي اجرائي طرحهاي پرورشي و اصلاح نژادي در بخش غير دولتي و نظارت بر فعاليت آنها.

ü      برنامه ريزي در جهت توسعه ميادين عرضه دام و ساماندهي كشتارگاههاي دام كشور.

ü      برنامه ريزي در جهت توسعه و بهبود پرورش و اصلاح دامهاي ورزشي، با همكاري فدراسيون هاي مربوطه و مزارع مردمي.

ü      تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز و همچنين استانداردهاي مربوط به توليدات و محصولات دامي با همكاري واحدهاي ذيربط.

ü      هدايت واحدهاي استاني در جهت تهيه و تنظيم برنامه ها و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه پرورش دام اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات آنها در مناطق مختلف كشور.

ü      هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط در جهت تدوين سياستها و برنامه هاي تنظيم بازار و مديريت موثر بر عرضه و متقاضي توليدات دام.

ü      هماهنگي و همكاري با صنايع تبديلي وابسته به توليدات دامي جهت فرآوري محصولات دامي.

ü      همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط در جهت توسعه تشكلها، دفاتر خدمات فني دامپروري و حمايت از بهره برداران در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب.

ü      تهيه و تدوين نيازهاي فني و تخصصي براي برگزاري گردهمائي ها، نمايشگاهها، جشنواره ها و پيشنهاد دوره هاي علمي و تخصصي مرتبط با پرورش دام.

ü      برنامه ريزي و تهيه اهداف و امور اجرائي ايستگاهها، مركز اصلاح نژاد و توليد مواد ژني و نظارت بر تحقق برنامه اهداف تعيين شده و مراكز مزبور.

ü      تهيه و تدوين ضوابط و معيارها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز مربوط به ايجاد، توسعه و ساماندهي واحدهاي تلقيح مصنوعي دام.

بيشتر
تعداد بازديد از سايت: 116697693
تعداد بازديد زيرپورتال: 1851571
اين زيرپورتال امروز: 367
تعداد بازديد اين صفحه: 10120
در امروز: 19641
اين صفحه امروز: 1
چهارشنبه 1 شهريور 1396 08:08:20
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.