منو اصلی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام:

ü      انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور شناخت وضعيت تغذيه و جايگاه دام.

ü      مطالعه، شناسايي و معرفي منابع علوفه‌اي خوراك دام و طيور با همكاري مراجع مرتبط در تهيه، توليد و فرآوري آنها.

ü      برآورد ظرفيت‌ها، نيازها و نارسايي‌ها در رابطه با تغذيه و جايگاه دام.

ü      تهيه و تنظيم خط‌مشي‌ها، اهداف و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت درخصوص بهينه‌سازي جايگاه دام و ارتقاء سطح كمي و كيفي تغذيه دام.

ü      تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به تهيه، توليد، توزيع و مصرف و كنترل كيفيت خوراك دام و طيور، مكمل‌ها و افزودني‌ها با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آن.

ü      تهيه و تنظيم پيش‌نويس لوايح، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به تغذيه و جايگاه دام.

ü      هدايت واحدهاي اجرائي جهت استفاده از يافته‌هاي علمي و تحقيقاتي جديد در زمينه تغذيه و جايگاه دام در چارچوب سياست وزارت متبوع.

ü      همكاري با مراجع ذيربط در جهت سازماندهي، سطح بندي، ارزيابي و اجراي طرح مديران فني دامپروري و ناظرين احداث دامداريها و تهيه و تدوين مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به نظارت بر فعاليتهاي آنان.

ü      برنامه‌ريزي لازم به منظور اجراي طرح‌هاي خروج دام از محدوده شهري و احداث مجتمع‌هاي دامداري براساس سياست‌هاي تعيين شده.

ü      انجام بررسي‌ها و حمايت لازم در ارتقاء سطح كمي و كيفي توليدات كارخانجات خوراك دام و طيور و صنايع وابسته.

ü      تعيين نيازهاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه تغذيه و جايگاه دام.

ü      نظارت و كنترل مستمر بر حسن اجراي احداث واحدهاي دامپروري و كليه فعاليت‌هاي مرتبط با تغذيه دام.

ü      طراحي و ترويج الگوهاي جايگاه دام و طيور، مجتمع‌هاي دامپروري، ميادين عرضه دام، آزمايشگاههاي آناليز مواد غذايي و صنايع جانبي و تأسيسات مورد نياز، كارخانجات خوراك دام، كشتارگاهها، مراكز جمع آوري شير، مراكز اسپرم گيري و توليد جنين و غيره.

ü      اظهارنظر و همكاري با مراجع ذيربط در خصوص صادرات و واردات خوراك دام و طيور، مواد اوليه مورد مصرف و تجهيزات مورد نياز و همكاري با مراجع ذيربط.

ü      بررسي، مطالعه و بهبود وضعيت ادوات و تجهيزات مرتبط با تغذيه و جايگاه دام و طيور.

ü      همكاري با مراجع ذيربط در زمينه تهيه، تدوين و بازنگري استانداردهاي تغذيه و روشهاي آزمايشگاهي خوراك و جايگاه تجهيزات و تأسيسات دام.

ü      مطالعه و بررسي به منظور تعيين ضوابط و استانداردهاي مربوط به منابع خوراك و روشهاي آزمايشگاهي تغذيه و جايگاه، تجهيزات و تأسيسات دام.

ü      تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به روشهاي آزمايشگاه آناليز مواد غذايي.

ü      بررسي و اظهارنظر در خصوص صدور مجوزهاي مربوط به احداث مجتمع‌هاي دامپروري، كارخانجات خوراك دام و صنايع وابسته، دامداريهاي كوچك روستايي و آزمايشگاههاي آناليز مواد غذايي و صنايع جانبي.

ü      همكاري با مؤسسات تحقيقاتي، ترويجي به منظور اشاعه فرهنگ مصرف بهينه منابع موجود، بهره‌گيري از فناوري نوين، توسعه الگوهاي مناسب و عملي نمودن يافته‌هاي تحقيقاتي مرتبط با تعذيه جايگاه دام.

ü      تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي مربوط به مقررات غذايي بين‌المللي (كدكس).

ü      هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط در جهت ساماندهي و بهبود مديريت چراي دام در مراتع.

بيشتر
تعداد بازديد از سايت: 116601242
تعداد بازديد زيرپورتال: 1850373
اين زيرپورتال امروز: 1329
تعداد بازديد اين صفحه: 9303
در امروز: 43189
اين صفحه امروز: 6
دوشنبه 30 مرداد 1396 17:38:19
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.