معاونت ها


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی/ واحد پورتال تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541

معاونت : معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، قائم مقام وزیر در امور مجلس، برنامه ریزی اقتصادی، آب و خاک، امور باغبانی، امور زراعت، امور تولیدات دامی،توسعه مدیریت و منابع انسانی.

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی اکبر مهرفرد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

43544800

43544801

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

مهدی کاظم نژاد

قائم مقام معاونت بازرگانی

43544830

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه هشتم

kazemnejed@gmail.com

محمد رحیمی

رئیس ستاد معاونت بازرگانی

43544830

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

شاهرخ شجری

مدیر کل دفتر توسعه صادرات

64582734

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره 1طبقه سیزدهم

tosehsaderat@agri_jahad.org

ولی الله فریادرس

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

64582833

64582689

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1 طبقه دوازدهم

bazargani@agri_jahad.org

چنگیز اسفندیاری

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی

64582446

64582447

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1طبقه دهم

 

مسعودبصیری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی

43544700

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه هفتم

 

محمد قدیری ابیانه

مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی

43543022

88199890

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی ساختمان 8 طبقه - طبقه همکف

m.ghadiri@agri-jahad.com

 

قائم مقام وزیر در امور مجلس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

سید محمد مجابی

قائم مقام وزیر در امور مجلس

43541200

88199638

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دواردهمسید جاسم ساعدی

مدیرکل امور مجلس

88943872

88199638

64582543

خیابان ولیعصر- چهار راه طالقانی - جنب تماشاخانه تهران -ساختمان طالقانی طبقه نهم

 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

عبدالمهدی بخشنده

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 
 مصطفی کیاکجوری قائم مقام معاون وزیر در امور اقتصادی 43544002 88199626 خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم 
 احمد صفی مشاور و رئیس ستاد معاونت43544002 88199626   خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم 

کریم احمدی صومعه

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

64582301

88939120

خیابان ولی عصر تقاطع خیابان طالقانی جنب تماشاخانه تهران وزارت جهاد کشاورزی

k.ahmadi@agri-jahad.ir

حسن قاسمی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

43544900

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه نهم

h.ghasemi2288@yahoo.com

محمد خالدی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی

43544600

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

mkhaledi@agri_jahad.ir

سید محمد موسوی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

43544650

88199827

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

arcm@agri-jahd.ir

معاونت آب و خاک

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی مراد اکبری

معاون آب و خاک

88947060

64582463

خیابان طالقانی - تقاطع خیابان ولیعصرجنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 1- طبقه یازدهم

amoavenaf@ymail.com

رضا سرافرازی

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی

026

36791018

026-

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

a.soilwater@gmail.co m

    علیرضا پرستار رئیس ستاد معاونت آب و خاک   026-36791010       026-36791012  استان البرز- کیلومتر 7 جاده     محمدشهر معاونت آب و خاک 

جلال ابوالحسنی

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

026-

36791032

026-

36791034

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

Shabakeh.abyari@agri-jahad.i

معاونت باغبانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدعلی طهماسبی

معاون امور باغبانی

43543880

88935679

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ  – وزارت جهادکشاورزی- طبقه 8

m.tahmasebi@agri-jahad.org

حسین رحمانی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت

43543807

88941208

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ  – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Rahm13520@yahoo.com

غلامرضا تقوی

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

43543820

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ –  وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Gh.Taghavi4720@yahoo.com

شکرا... حاجی وند

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک

43543773

88199633

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7

Shokrollah2006@gmail.com

مسعود لطیفیان

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری

43543700

43545134

خ-طالقانی- جنب وزارت نفت طبقه هشتم


حسین زینلی

مجری طرح گیاهان دارویی

64582763

64582602

خیابان طالقانی – تقاطع ولیعصر- جنب سینما قیام- وزات جهاد کشاورزی – طبقه 8


ولی ا... بنی عامری

مجری طرح توسعه گلخانه ها

43543886

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ  – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

valibaniameri@gmail.com

سید رحمت اله پریچهر

مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون

43543848

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7


معاونت امور زراعت

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ادرس

پست الکترونیکی

عباس کشاورز

معاون امور زراعت

43543601

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

 

جواد وفابخش

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت

43543600

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

j.vafabakhsh@areo.ir

فرزاد زلقی

مشاور معاونت و رییس ستاد معاونت

43543230

88945075

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

 

فرامک عزیز کریمی

سرپرست دفتر امور غلات و محصولات اساسی

43543550

43548312

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم


s.azizi@agri-jahad.org

ابراهیم هزارجریبی

مجری طرح پنبه کشور

43543500

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

ehezarjaribi@yahoo.com

حسین اصغری لسکوکلایه

مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی

43543650

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

Vegetable-office@agri-jahad.org

کامبیز عباسی

مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

43543201

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه دوم

Abasi-kambiz@yahoo.com

اسماعیل اسفندیاری پور

مشاور وزیر و مجری طرح گندم

43543680

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

esfandyaripour@yahoo.com

علیرضا یزدانی

مجری طرح چغندرقند کشور

43543630

43543630

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

ary7431@gmail.com

علیرضا مهاجر

مشاور وزیر و مجری طرح
دانه های روغنی

43543501

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

mohajeralireza38@yahoo.com

معاونت امور تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مرتضی رضایی

معاون امورتولیدات دامی

43543402

43543400 

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

Modam-m@agri-jahad.ir

 حسین صادقی 

 مشاور معاونت و رئیس ستاد حوزه معاونت

 43543402

 88946957

 خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه 4 Modam-m@agri-jahad.ir

تورج صارمی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام

1-43543450

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی  طبقه چهارم

Saremi_tooraj@yahoo.com

هادی برازنده

 مشاور برنامه

 43543350

 88945861

 تهران-خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

 Modam-m@agri-jahad.ir

حبیب امینی اسفیدواجانی

مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل

3-43543252

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط دوم

habibaminyesfid@yahoo.com

مختارعلی عباسی

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

026

3-36772742

026-36771873

استان البرز- جاده مشکین دشت مرکز اصلاح نژاد دام

Salehi.mrm@gmail.com

43543300

88945861

تهران - خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

عدیل سروی

رییس مرکز توسعه نوغانداری

کشور

013

33822171-

013

33825067-

رشت-خ رسالت صندوق پستی :41856-13133

info@irancds.ir

43543330

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدعلی جوادی

معاون توسعه مدیریت و منابع 

43544501-2

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

jahadiran@gmail.com

محمدرضا بهرامی

مشاور ورئیس ستاد هماهنگی معاونت

43544511-12

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

m.bahrami@agri-jahad.org

سید حسن موسوی

مدیرعامل موسسه پزشکی شهید شوریده

66462109

66467093

خیابان پاستور– موسسه پزشکی شهیدشوریده

sh.shoorideh@gmail.com

مهری مصر

سرپرست دفتر امور حقوقی

64582755

64582650

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران- ساختمان شماره 2طبقه پنجم


ابوالقاسم ورداسبی

مدیرکل مرکز نوسازی و تحول اداری

64582711

64583817-88925292

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 2- طبقه پنجم

ghasem-vardasbi@yahoo.com

خسرو پالیزگر

مدیرکل دفتر امور مالی

43544400

88199850

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه4

khosro.palizgar@gmail.com

اسد پاریاد

مدیرکل دفتر امور اداری

64582751

64582353

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 2

asadparyad@yahoo.com

سید رضا پورنقی

مدیرکل رفاه و پشتیبانی

43544300

88199833

خیابان  خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

 

حجت ترشیزی

مدیرکل امور ایثارگران

77683288

77508051

انتهای خیابان طالقانی بعد از خیابان بهار نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک 38 ساختمان طرحچی طبقه سوم

 

محسن محمدی

مدیر کل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش

77683290-3

 

انتهای خیابان طالقانی بعد از خیابان بهار نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک 38 ساختمان طرحچی طبقه دوم

 
 طاهره فیروزی دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی
 4354303
435430479
 88199980 خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه همکفhoghughshahrvandi@yahoo.com
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/18
تعداد بازدید:
50960
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal